Pl / En

Narodziny Fotografii

Francesca Seravalle

Chyba, że okaże się inaczej

O świadectwie pierwszych zdjęć

Wszystko zaczęło się od prostego pytania, gdy zajęta byłam wyszukiwaniem w Google zdjęć potrzebnych mi do innego projektu: „Jak wyglądało pierwsze zdjęcie wrzucone do Internetu?” Zaczęłam tropić inne Pierwsze Zdjęcia, podążając czterema ścieżkami: wynalazki fotograficzne, odkrycia historyczne i technologiczne, zabytki i pejzaże widziane po raz pierwszy. Od tamtej pory zebrałam około 160 Pierwszych Zdjęć. Internet jest nie do końca godny zaufania, dlatego też żeby uwiarygodnić wyniki, starałam się porównywać źródła i ich autorów, rozszerzając poszukiwania o książki. Niemniej jednak udało mi się wykryć błędy również w tradycyjnych podręcznikach historii fotografii. Oprócz tego starałam się nawiązać kontakt z wynalazcami, do których miałam dostęp, aby uzyskać dowody na autentyczność danego zdjęcia (pierwszy Photoshop, pierwsze PNG, pierwszy zrzut ekranu, itp.). W ten sposób udało mi się zdemaskować wiele fałszywych informacji w książkach, gazetach i w Internecie, jak na przykład Pierwsze Zdjęcie wrzucone do sieci. Poza tym kontaktowałam się z kuratorami, pracownikami muzeów i innych instytucji na całym świecie, żeby zdobyć dowody i prosić o pomoc przy niektórych poszukiwaniach.

Za każdym Pierwszym Zdjęciem kryje się jakaś fascynująca opowieść, na przykład inspiracją do Pierwszego Spikselowanego Zdjęcia (skanu) autorstwa Russella Kirscha w 1957 roku była starożytna mozaika z Ravenny; a pierwszym jpeg-iem okazuje się skan rozkładówki „Playboya” z listopada 1972.

Zaczęłam rozważać łączące je powiązania estetyczne i odkryłam, że istnieją związki pomiędzy fotografowanym obiektem a wynalazcą. Zdjęcie próbne zwykle skupia się na czymś, z czym wynalazca ma bliski kontakt, dokumentuje jego życie prywatne: częstym tematem są żony, dzieci, wnętrza bądź widoki z okna domu czy studia, o ile nie są to sami wynalazcy albo ich dłonie. Obiektem wczesnych fotografii są często liście, ponieważ wielu wynalazców było też botanikami, interesującymi się eksperymentami ze światłem. Zdjęcia te ukazują ich autentyczną więź ze swoją epoką. Podobnie jak nasze zdjęcia z albumów rodzinnych, nie ma w nich nic na pokaz.

Dla mnie osobiście pogoń za Pierwszymi Zdjęciami jest archeologiczną utopią, obsesją i przyjemnością brania udziału w jakimś zjawisku po raz pierwszy, w połączeniu z wolnoś- cią, jaką daje sprawdzanie każdego ze źródeł. Pierwsze Zdjęcia mają przede wszystkim charakter objawienia, są unikatową rejestracją pierwszego doświadczenia, stanowią kamienie milowe naszego współczesnego społeczeństwa. Na chwilę obecną koncentruję się na brakujących Pierwszych Zdjęciach.
Francesca Seravalle

The First Digital Photo and the first pixelated image: Scanned picture of Russell Kirsch’s son Walden,
1957, Until Proven
Otherwise
The First Photo by a Japanese Photographer. Portrait of Shimazu Nariakira by Ichiki Shirō, 17
Sept1857, Until
Proven Otherwise
The First Photo of an Exoplanet (Extrasolar Planet), Infrared image of the brown
dwarf 2M1207 (bluish)
and companion planet
2M1207b (reddish), taken by VLT
The First Photo with human presence, “Boulevard du Temple” by Louis-Jacques-Mandé Daguerre, 1838, Until Proven Otherwise
The First Fiction Photo of the Moon. By Sir John Herschel, 1842, Until Proven
Otherwise
The First Self-Portrait. Robert Cornelius,
1839, Until Proven
Otherwise