Pl / En

Ikony fotografii

Cortis & Sonderegger

Ikony

Każda dyscyplina ma swoje ikony, swoje gwiazdy przewodnie, które stanowią podsumowanie dziejów historycznych oraz odbicie ducha czasu w formie, przekazie i treści. Fotografia również.

175 lat dzieli chwile, w której Nicéphore Niépce patrzył na swoje burgundzkie podwórko w Chalon-sur-Saône w roku 1827, od tej, kiedy bezsilny widz rejestrował płonące Twin Towers w Nowym Jorku. Pierwsze ze zdję jest owocem długich naukowych poszukiwań praprzyczyny, mitycznej fontanny fotografii. Drugie, z 11 września, to światło ostrze- gawcze, sygnalizujące zderzenie kultur, kres pewnego mitu, który prześcignął wszelką filmową fikcję. Oba te zdjęcia – jak również pozostałe: bracia Wright w roku 1903, podczas pierwszego lotu w Kitty Hawk, fatalny w skutkach przemarsz Brytyjczyków pod Ypres w 1916, samotny człowiek stawiający czoła reżimowi na Placu Tiananmen w Pekinie w 1989, koniec ponaddźwiękowych lotów pasażerskich wraz katastrofą samolotu Concorde pod Paryżem w 2000 roku – te obrazy to punkt odniesienia, które pozwalają nam weryfikować historię czy tez poddawać jej autenczność. Po roku 2001 medium fotografii straciło wiele na wiarygodności ze względu na jego cyfrowy, zmienny charakter. Dzisiaj możemy ufać fotografii jeszcze mniej niż kiedyż, gdyż rzeczywistość również można podrabiać  i to nawet podwójnie, patrz: Loch Ness.

Właśnie dlatego, że ikoniczna moc fotograficznych punktów odniesienia jest taką świętością, stanowią one znakomite obiekt parodii. Cortis i Sonderegger rozszerzają sceny zredukowane wcześniej do fotografii, czyniąc je na powrót trójwymiarowymi. Jest to przewrotna konstrukcja dekonstrukcji. Następnie model zostaje znów sprowadzony do powierzchni zdjęcia, staje się odtworzoną rzeczywistoęcią drugiego stopnia. Choć ślad wizualny prowadzi z powrotem w dającą się zlokalizować przeszłość, ta odnowiona (fotograficzna) rzeczywistość jednocześnie walczy ze swoją zanikająćą pamięcią i staje się pustym artefaktem, nie mającym nic wspólnego z oryginałem. Historia światowa przeradza się w plac zabaw, otoczony rekwizytami, narzędziami i archiwami studia fotograficznego. To właśnie ta cyniczna redukcja opowieści do przeskalowanej mikrowersji udowadnia, że historia nie do końca wyglądała tak, jak ją sobie przedstawiamy, nawet jeśli oglądamy ją z daleka i poprzez ikony.

Fritz Franz Vogel

Cortis & Sonderegger, Making of „La cour du dumaine du Gras“ (by Joseph Nicéphore Niépce, 1826), 2012, from the series
Icons
Cortis & Sonderegger, Making of „The Wright Brothers“
(by John Thomas Daniels, 1903),
2013, from the series
Icons
Cortis & Sonderegger, Making of „9/11“ (by John Del Giorno, 2001),
2013, from the series
Icons
Cortis & Sonderegger, Making of
„Concorde“ (by
Toshihiko Sato, 2000),
2013, from the series
Icons
Cortis & Sonderegger, Making of „Five Soldiers Silhouette at the Battle of Broodseinde“
(by Ernest Brooks, 1917),
2013, from the series
Icons
Cortis & Sonderegger, Making of
„AS11-40-5878“ (by
Edwin Aldrin, 1969),
2014, from the series
Icons