Pl / En

Droga Fotografii

Catherine Balet

Looking for the Masters in Ricardo's Golden Shoes

W poszukiwaniu mistrzów w zło ch butach Ricarda przy współpracy z Ricardo Martinezem Pazem

Ta seria to owoc współpracy pomiędzy zaintrygowaną ewolucją fotografii fotografką, a jej przyjacielem Ricardo, który stał się zarówno jej modelem, jak i natchnieniem. Rozpoczęta w lipcu 2013 roku podczas festiwalu fotograficznego Rencontres d’Arles jako humorystyczny hołd dla zdjęć wystawianych tamtego roku, szybko przerodziła się w większe wyzwanie.

Balet do głębi zafascynowało to, co nadaje zdjęciu status ikony, zwłaszcza w naszym świecie gorączkowej komunikacji, w którym przerób zdjęć jest olbrzymi. To oczywiste, że fotografia przeszła ogromną rewolucję pod względem technicznym i kulturalnym. W dobie aplikacji dających możliwość kreatywnego przekształcania zdjęcia, „decydujący moment” nie ma już większego znaczenia. Każdy jest fotografem, istnieje wielu graczy i wiele nowych sposobów grania. Zafascynowana tym, w jaki sposób Internet zdekontekstualizował fotografię, jak również zmniejszył naszą zdolność zwracania uwagi na to, co oglądamy online, Balet zaczęła bacznie przyglądać się obrazom, tworzącym podstawy kultury wizualnej. Przeanalizowała fotografie, które jako medium pamięci zbiorowej budują nasze postrzeganie świata i stanowią część historycznego, werknakularnego i spekulatywnego dziedzictwa. Wraz ze swoim kameleonicznym przyjacielem Ricardo, Balet odtwarza ikony fotografii, szukając istoty zdjęcia, z poszanowaniem dla twórców oryginalnych. Zadanie polega też na tym, aby oddać piękno ziarna i odkryć, co najważniejszego kryje się w oryginalnej odbitce.

Swoją pracą Balet kwestionuje dematerializację fotografii, jak również istotę autorstwa w procesie odtworzenia. Oryginalne zdjęcia, które poddaje analizie zostały znalezione w sieci, a tworząc swoje fotografie korzysta z szerokiego wachlarza zaawansowanych technologii manipulacji obrazem, co kwe- stionuje samo medium. Interpretacje Balet, tworzone nieraz dekady po powstaniu wersji oryginalnych, podkreślają, że historię każdego zdjęcia można kształtowć i wraz z upływem lat, w odmiennych kontekstach, nabiera innych znaczeń.

Seria rozpoczyna się od autoportretu z 1839 roku, aby ostatecznie, poprzez badanie historii i najnowszych trendów w fotografii, rozprawić się z jej współczesnym krajobrazem.

Złote buty Ricarda przechodzą z jednego świata do drugiego, przemierzając starannie przemyślaną drogę 177 lat historii fotografii, aby stworzyć subiektywny przegląd eksponatów wyimaginowanego muzeum.

Catherine Balet, A Homage to Stanisław Ignacy Witkiewicz (Multiple self-portrait in mirrors, 1915 -1917), from the series Looking for the Masters in Ricardo’s Golden shoes
Catherine Balet, A Homage to Robert Mapplethorpe (Ken Moody and Robert Sherman 1984), from the series Looking for the Masters in Ricardo’s Golden shoes
Catherine Balet, A Homage to Natalia LL (Consumer Art, 1972), from the series Looking for the Masters in Ricardo’s Golden shoes
Catherine Balet, A Homage to Edward Muybridge (Man ascending stairs, 1887), from the series Looking for the Masters in Ricardo’s Golden shoes
Catherine Balet, A Homage to Robert Capa (Death of a Loyalist Soldier, 1936), from the series Looking for the Masters in Ricardo’s Golden shoes
Catherine Balet, A Homage to Robert Doisneau (Picasso
and the loaves, 1952), from the series Looking for the Masters in Ricardo’s Golden shoes